Welkom bij Seneca Begeleiding

Seneca Begeleiding voorziet in geestelijke begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare mensen die op zoek zijn naar (nieuwe) aansluiting bij de samenleving en die de regie over het eigen leven willen hervinden. Daarnaast ondersteunt en traint Seneca Begeleiding (zorg)professionals en vrijwilligers, ter kwaliteitsborging en deskundigheidsbevordering in cliëntcontact, reflectie en zinbeleving in het werk. Seneca Begeleiding brengt zo het kapitaal van zingeving in de samenleving en verbindt levensvragen met de zorg voor welzijn.

Neem contact met ons op

Cliënten over ons

 • "Ik keek steeds uit naar de lessen. Ik heb voor het eerst zo nagedacht over mijn leven."
  Anton, deelnemer training Filosofie
 • "Ik heb geleerd in het vervolg meer open naar situaties te kijken en me te verplaatsen in anderen."
  Dane, cliënt & deelnemer training Filosofie
 • "Ze zorgden ervoor dat ik me veilig voelde in de groep. We hebben als groep echt een band met elkaar gekregen."
  John, deelnemer training Filosofie
 • "Ze heeft me geleerd met een ander perspectief naar mijzelf te kijken."
  Nick, cliënt geestelijke begeleiding
 • "De training werd goed uitgelegd. De trainers waren vriendelijk en wisten goed orde te houden."
  Rick, deelnemer training Goed Leven
 • "Hier mocht ik zelf nadenken. Ik kon mijn ervaringen kwijt en er werd echt geluisterd naar mijn verhaal."
  Peter, cliënt geestelijke begeleiding

Meet the team

Wij staan voor u klaar.

Emilie van de Wijer
Eigenaar

Ik ben gespecialiseerd in organisatiestudies en in geestelijke begeleiding. Het instand-houden, herstellen en versterken van zingevingsprocessen vind ik een ontzettend mooi vak. Ik geloof dat dit van onmisbare waarde is, zowel voor het individu, als voor een organisatie én voor de maatschappij als geheel. In mijn werk maak ik graag een combinatie tussen mijn twee specialisaties door, naast geestelijke begeleiding van kwetsbare mensen, trainingen te ontwikkelen voor vrijwilligers, mantel-zorgers en hulpverleners. Leidende waarden hierin zijn voor mij vrijheid en verbinding. Ik hecht er waarde aan dat mensen zelf actief vorm geven aan hun leven, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven en -werken met elkaar.

Noëmie Vanherf
Eigenaar

Ik faciliteer graag ruimte voor reflectie, bezinning en zingevingsvragen in een omgeving waar dit er (nog) niet is. Het is mijn missie om mijn cliënten te versterken in hun autonomie en authenticiteit door hen te begeleiden bij het expliciteren van de eigen levensbeschouwing. Het geeft enorme voldoening als iemand, door een gesprek of een cursus, de complexiteit in zichzelf en de omgeving op een zinvolle manier kan hanteren.
In het ontwikkelen van cursussen en in het contact met cliënten en deelnemers, merk ik dat mijn onderwijservaring goed van pas komt. Maar ik houd niet van een belerende toon: altijd is mijn vertrekpunt openheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

Margriet Minnema
Stagiaire

Sinds november loop ik stage bij Seneca Begeleiding. Binnen mijn studie aan de Universiteit voor Humanistiek kies ik er vooral voor te werken met mensen die in onze samenleving minder bevoorrecht zijn. Het is de kwetsbare mens, een dakloze, verslaafde of gedetineerde, waar vaak zoveel levenskracht in schuil gaat. Maar juist deze doelgroep krijgt vaak niet vanzelfsprekend de menselijke aandacht die hij of zij nodig heeft. Ik vind het prachtig dat Seneca Begeleiding zich juist voor hen inzet door ruimte te creëren voor zingevingsvragen en reflectie, persoonlijk en in organisaties. Het komend half jaar hoop ik dan ook zo veel mogelijk te leren van Noëmie en Emilie om te groeien in mijn vak als humanisticus.

Op 16 juli 2015 waren wij te horen op MKB Radio. Luister hier de uitzending terug:

ONZE WAARDEN

In zowel ons aanbod als in onze werkwijze staan deze waarden centraal

gelijkwaardigheid

verantwoordelijkheid

authenticiteit

zelfbeschikking