Hoe gaan drugsgebruikers om met de dood?

Hard drug gebruikers worden vaak geconfronteerd met hun eigen sterfelijkheid en het overlijden van mede gebruikers. Noëmie Vanherf onderzocht met Joanna Wojtkowiak en Carmen Schuhmann hoe drugsgebruikers omgaan met het overlijden van een naaste aan een drugsgerelateerde dood. Zij interviewde harddrugsgebruikers in de leeftijd tussen 27 en 55 jaar.

 

LEES MEER

Gedicht van een gedetineerde

Met een feestelijke certificaatuitreiking hebben we weer een training Goed Leven afgesloten. Als dankwoord droeg een deelnemer zijn gedicht voor, speciaal geschreven naar aanleiding van onze training.

 

LEES MEER

Binnen / Buiten – Mijn eerste stagedag in de bajes

Geschreven door onze stagiaire Margriet Minnema

 

Buiten – Een verstild beeld van twee spelende katten voor de poort van de inrichting. De ene klemt een sleutel onder haar pootje, de ander – zo denk ik mijmerend terwijl ik de poort in loop – reikt niet al te overtuigend naar de sleutel uit. Ik vraag me af of de kunstenaar opzettelijk een zekere twijfel in het beeld heeft verwerkt.

 

LEES MEER

Op de radio: dhr.T. & Seneca Begeleiding

De Prison Show interviewde meneer T., gedetineerde & deelnemer aan de training Goed Leven, en de trainers Noëmie en Emilie van Seneca Begeleiding. Beluister hier het radiofragment:

 

LEES MEER

‘Ik ben gelukkig als ik rijk ben.’

De overtuiging dat geld de mate van geluk bepaalt, is herkenbaar, of op zijn minst invoelbaar, voor velen. ‘Geld maakt het oplossen van problemen makkelijk’, ‘geld maakt dat ik de dingen kan doen die ik wil’, etc. Deze overtuiging leeft tevens onder vele gedetineerden. Het blijkt dikwijls een onderliggende motivatie voor het plegen van delict of een te behalen doel na detentie. Het hebben van veel geld is soms een dusdanig hoog doel dat het verheven is boven – of ten koste gaat van andere waarden, zoals vrijheid of een schoon geweten.

LEES MEER

Zingeving in zorg: eindelijk een signalement, maar nu?

Applaus voor het volgende: ‘aandacht voor zingeving is een verantwoordelijkheid voor iedereen die met kwetsbare mensen, patiënten of cliënten werkt. Ongeacht de discipline of functie.’ Een kerngedachte uit het ZonMw-signalement ‘Zingeving in Zorg: de mens centraal’. En hier zijn wij het helemaal mee eens! Maar hoe nu verder?

 

LEES MEER

Filosofie in de bajes – interview met Emilie & Noëmie

In samenwerking met de Dienst Geestelijke Verzorging van justitie en het Humanistisch Verbond hebben Emilie en Noëmie de cursus ‘Filosofie & Humanisme’ ontwikkeld. De pilot hiervan hebben zij gedraaid in PI Zoetermeer. De Bajeshumanist sprak met hen over hun ervaringen en hun motivatie.

 

LEES MEER

Pilot Goed Leven

In opdracht van de penitentiaire inrichting Lelystad ontwikkelde Seneca Begeleiding de training Goed Leven, als Terugdringen Recidive Activiteit. Deelnemers worden in de training aangezet tot zelfreflectie en groepsdialoog, over de belangrijkste aspecten van de eigen alledaagse gezondheid. In november/december 2015 is deze training aan twee groepen gegeven. Aan het eind werd bij de deelnemers een evaluatie afgenomen.

 

LEES MEER

Onderzoek VU Amsterdam

In april 2015 heeft Seneca Begeleiding zichzelf opgeworpen als casus binnen het vak New Venture Creations aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een groep minor studenten analyseerden de bedrijfsvoering en gaven hierover waardevol advies. In november 2015 werd Seneca Begeleiding opnieuw benaderd; ditmaal door studenten van de master Entrepreneurship aan de VU. Hier zeiden we natuurlijk maar al te graag ‘ja’ op!

 

LEES MEER

Donatie ontvangen

Seneca Begeleiding heeft een donatie ontvangen voor het versterken van geestelijke weerbaarheid van (ex)gedetineerden: een impuls voor het realiseren van onze visie! Deze donatie is geschonken door Stichting Werken aan Toekomst 4ALL. SWAT4ALL heeft zich sinds 2008 ingezet voor begeleiding van ex-gedetineerden bij het re-integreren in de maatschappij. Zij hebben vele ex-gedetineerden begeleid naar ondernemerschap, een baan of een opleidings- of re-integratietraject.

 

LEES MEER