Donatie ontvangen

Seneca Begeleiding heeft een donatie ontvangen voor het versterken van geestelijke weerbaarheid van (ex)gedetineerden: een impuls voor het realiseren van onze visie! Deze donatie is geschonken door Stichting Werken aan Toekomst 4ALL. SWAT4ALL heeft zich sinds 2008 ingezet voor begeleiding van ex-gedetineerden bij het re-integreren in de maatschappij. Zij hebben vele ex-gedetineerden begeleid naar ondernemerschap, een baan of een opleidings- of re-integratietraject.

 

Vanwege de grote inspanningen die de laatste jaren verricht moeten worden om medewerking van gemeenten en het UWV te krijgen bij deze re-integratie inspanningen heeft de raad van toezicht van SWAT4ALL besloten de stichting opheffen. De overgebleven gelden zijn gedoneerd aan organisaties die zich inzetten voor dezelfde doelstellingen als SWAT4ALL.

Doelstelling van Seneca Begeleiding is kwetsbare mensen begeleiden de regie over het eigen leven en (nieuwe) aansluiting bij de samenleving te laten (her)vinden. Missie is het bevorderen van zelfstandig functioneren en gelijkwaardig samenleven. Seneca Begeleiding concurreert niet met andere begeleidingsvormen, maar creëert vernieuwende projecten in de marges waar gedegen begeleiding mager is en/of waar geestelijke begeleiding ontbreekt. Zo worden mensen in een maatschappelijke achterstandspositie versterkt in hun zingeving. Naast het ondersteunen in zingeving, is de essentie van dergelijke projecten het slaan van bruggen tussen mensen in een maatschappelijke achterstandspositie en anderen: samen leven. Dit stimuleert het vinden van (nieuwe) aansluiting bij de samenleving.

De donatie biedt Seneca Begeleiding een mogelijkheid om een toegewijde bijdrage te leveren aan – en initiatief te nemen tot diverse projecten die bijdragen aan ons doel. Op deze manieren willen wij er zorg voor dragen dat mensen de professionele begeleiding bij zingeving, waarmee zij eventueel tijdens detentie vertrouwd zijn geraakt, ook daarna kunnen krijgen. Dit waarborgt een vangnet na detentie en biedt een onmisbare ondersteuning bij het hervinden van de regie over het leven. SWAT4ALL, hartelijk dank!