Onderzoek VU Amsterdam

In april 2015 heeft Seneca Begeleiding zichzelf opgeworpen als casus binnen het vak New Venture Creations aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een groep minor studenten analyseerden de bedrijfsvoering en gaven hierover waardevol advies. In november 2015 werd Seneca Begeleiding opnieuw benaderd; ditmaal door studenten van de master Entrepreneurship aan de VU. Hier zeiden we natuurlijk maar al te graag 'ja' op!

 

De masterstudenten werkten aan de hand van een opdracht: het in kaart brengen van de huidige staat (current stage) van het bedrijf, de gewenste staat van het bedrijf (the next stage) en de obstakels die het bedrijf ervaart om zich naar de next stage te ontwikkelen. Vervolgens zijn zij op zoek gegaan naar oplossingen voor deze obstakels.

Waar wij zelf ontzettend gepassioneerd werken aan de realisatie van onze missie en een gedegen, professioneel aanbod hebben ontwikkeld, zetten wij graag kennis & kunde van anderen in om onze onderneming duidelijk op de kaart te zetten. Seneca Begeleiding is vernieuwend & pionierend: wij bieden geestelijke begeleiding waar dit nog niet aangeboden wordt. Dit pionieren vanuit idealisme is een pittige kluif: hoe laat je anderen de noodzaak en meerwaarde van geestelijke begeleiding inzien? 'Wij begeleiden onze mensen al heel gedegen', is een veelgehoorde reactie. Of: 'zingevingsproblematiek speelt bij onze cliënten niet.' Het herkennen van levensvragen en zingevingsproblematiek is geen vanzelfsprekendheid: het vergt expertise. Maar menselijk welbevinden is wel afhankelijk van het vermogen tot zingeving. Uit onderzoek blijkt dan ook dat zingeving - naast ondersteuning bij psychische en psychosociale problematiek - een uiterst belangrijk aandachtsveld is bij herstel- en begeleidingswerk van kwetsbare mensen (Wolf, 2013). Onze begeleiding concurreert niet met andere begeleidingsvormen, maar biedt een essentiële aanvulling én ondersteuning. Belangrijker nog: het biedt een onmisbare bijdrage in de bevordering van zelfstandig functioneren en gelijkwaardig samen leven!

De studenten van de VU gaven ons nuttige en waardevolle adviezen vanuit hun kennis & expertise op het vlak van ondernemen & marketing. Zo timmeren wij voort aan het realiseren van onze missie, want onze motivatie is des te meer gefundeerd, onveranderlijk en doorleefd. Hartelijk dank aan onze studenten!