Trainingen

Voor bewoners van opvanginstellingen en (ex)gedetineerden.

Naast inhoudelijke kennisoverdracht, ligt de nadruk op het vergroten van zelfkennis, door middel van reflectie op het eigen handelen.

Morele Vaardigheden

De training Morele Vaardigheden daagt deelnemers uit zelf na te denken en in dialoog te treden met elkaar. Deelnemers worden teruggeworpen op zichzelf als mens, om vanuit daar tot morele competentie te komen. Morele competentie is de bekwaamheid en bereidheid om bij het maken van een keuze zich te baseren op een redelijke beoordeling van alle relevante feiten en rekening te houden met alle in het geding zijnde belangen.  De training heeft als uitgangspunt het nastreven van het maximale voor iedereen, in plaats van het opleggen van een abstracte morele standaard. Deelnemers leren uit te gaan van de eigen potentie: hoe kom ik tot een goede keuze in gedrag en houding? Wat vind ik goed, en wat juist niet? Hoe kan ik daar trouw aan blijven?

Goed Leven

Wat is een gezond leven? Wat betekent een goed leven, en hoe zorg je daarvoor? De training Goed Leven bevordert de kennis en het inzicht over de belangrijkste aspecten van de eigen alledaagse gezondheid. Deelnemers worden aangezet tot zelfreflectie en begeleid in groepsdialoog. Zo wordt er – naast kennisgeving over gezondheid – ingezet op het vergroten van zelfkennis en het leren en beoefenen van dialogische vaardigheden. Deelnemers worden uitgedaagd zelf na te denken en samen in gesprek te gaan over zaken als persoonlijke hygiëne, voeding, slaap, stress en een positieve gemoedstoestand. Zo ontdekken zij hoe zij, ondanks bepaalde factoren in huisvesting of detentie, kunnen zorgen voor een voor hen zo gezond en goed mogelijk leven.

Relaties

De training Relaties daagt deelnemers uit zelf na te denken en te verwoorden wat relaties voor hen betekenen. Gezonde relaties zijn belangrijk voor een stabiel leven en verkleinen de kans op terugval en recidive (Zoutewelle-Terovan, 2015). In de training worden deelnemers aangezet de eigen relaties in kaart te brengen - familie, vrienden, liefdesrelaties - en begeleid hierop te reflecteren, zodat de relaties (weer) betekenisvol kunnen worden. De wederzijdsheid van relaties wordt bestudeerd: wat heb ik nodig van de ander, wat heb ik de ander te bieden? Deelnemers worden gestimuleerd de eigen relaties en de daarin gemaakte -en nog te maken- keuzes kritisch te beschouwen en erop te reflecteren. Dit vergroot de zelfsturing: het draagt bij aan zelfcontrole en een zinvolle invulling van het leven.

Filosofie

De training Filosofie brengt deelnemers in aanraking met belangrijke filosofische bronnen die aanzetten tot denken over het (eigen) leven en handelen. In de training worden vijf teksten van vijf verschillende filosofen behandeld: in elke tekst staat er een ander mens-eigen thema centraal. Op basis van deze teksten treden deelnemers - onder begeleiding - in dialoog met elkaar. Deelnemers leren kritisch te reflecteren. De dialogische methode biedt deelnemers de gelegenheid blinde vlekken op te sporen, waarnemer van het eigen denken te worden en respectvol om te gaan met standpunten van anderen.

Inlevingsvermogen

De training Inlevingsvermogen leert deelnemers hoe zij respectvol kunnen omgaan met anderen: wat als de ander heel anders denkt, een andere mening heeft of zich anders gedraagt? Hoe vind je dan een goede manier om met elkaar om te (blijven) gaan? De training is interactief en richt zich - naast dialoog - ook op reflectie. Er wordt aandacht besteed aan het belang van inlevingsvermogen in de ander, maar ook aan het ontdekken van de eigen mogelijkheden en mogelijke grenzen hieraan. Deelnemers leren hoe zij zich kunnen verplaatsen in de gevoelens, denk- en werkwijze van de ander, en hoe zij hiermee rekening kunnen houden in eigen acties en gedrag.

Ervaringen van deelnemers

 • "Ik keek steeds uit naar de lessen. Ik heb voor het eerst zo nagedacht over mijn leven."
  Anton, deelnemer training Filosofie
 • "Ik heb geleerd in het vervolg meer open naar situaties te kijken en me te verplaatsen in anderen."
  Dane, cliënt & deelnemer training Filosofie
 • "Ze zorgden ervoor dat ik me veilig voelde in de groep. We hebben als groep echt een band met elkaar gekregen."
  John, deelnemer training Filosofie
 • "Ze heeft me geleerd met een ander perspectief naar mijzelf te kijken."
  Nick, cliënt Geestelijke Verzorging
 • "De training werd goed uitgelegd. De trainers waren vriendelijk en wisten goed orde te houden."
  Rick, deelnemer training Goed Leven
 • "Hier mocht ik zelf nadenken. Ik kon mijn ervaringen kwijt en er werd echt geluisterd naar mijn verhaal."
  Peter, cliënt Geestelijke Verzorging