Missie

Mensen zijn betekenis gevende wezens: in interactie met hun omgeving geven zij betekenis aan het leven en zoeken zij naar orde, samenhang en richting in het bestaan. Deze zoektocht naar zin uit zich vaak in een streven naar onafhankelijkheid en vrijheid, maar ook een verlangen naar geborgenheid en gemeenschap.  Het gegeven dat mensen steeds meer op zichzelf aangewezen worden om het leven vorm te geven, maakt het geen makkelijke opgave om zin en betekenis te vinden. Daarnaast kunnen gebeurtenissen in het leven de zoektocht naar zin onder druk zetten. Seneca Begeleiding levert dan professionele ondersteuning.

Vanuit de waarden gelijkwaardigheid, zelfbeschikking, authenticiteit en verantwoordelijkheid, ondersteunt Seneca Begeleiding cliënten bij het hervinden van regie over het eigen leven en het vinden van (nieuwe) aansluiting bij de samenleving. Zelfstandig functioneren en gelijkwaardig samenleven worden hiermee bevorderd. Daarnaast ondersteunt Seneca Begeleiding professionals in (zelf)reflectie, zingeving en integriteit. Seneca Begeleiding brengt het kapitaal van zingeving in de samenleving en verbindt levensvragen met de zorg voor welzijn.

Visie

Het expliciteren van zowel existentiële problematiek als de waarden van waaruit iemand leeft, bevordert de geestelijke weerbaarheid en daarmee de sociaal maatschappelijke positie van het individu. Geestelijk weerbaar zijn wil zeggen: niet meelopen en napraten, maar zelf nadenken. Dit geeft een gevoel van (zelf)controle en draagt bij aan een zinvolle invulling van het leven.

De visie van Seneca Begeleiding is een maatschappij waarin geestelijk weerbare burgers op een gelijkwaardige manier samenleven. Bovendien vindt Seneca Begeleiding dat eenieder toegang moet hebben tot ondersteuning bij zin- en betekenisgeving als dat nodig is: zowel cliënten als (zorg)professionals en vrijwilligers.