Op locatie en op maat

Seneca biedt haar aanbod aan op locatie van de (opvang)instelling.

Seneca heeft een divers aanbod aan professionele begeleiding en ondersteuning dat in samenspraak met de (opvang)instelling op wens en maat wordt aangepast. De begeleiders van Seneca verlenen het aanbod op de locatie van de instelling, daar waar de cliënt (tijdelijk) woont. Dit neemt letterlijk de drempel in het contact weg, ter bevordering van het zingevingsproces van de cliënt. Ook trainingen voor vrijwilligers, mantelzorgers en (zorg)professionals worden daar aangeboden waar de deelnemers werkzaam zijn.

Het aanbod op locatie van Seneca biedt (opvang)instellingen de mogelijkheid om tijdelijk geestelijke bijstand te verlenen aan cliënten die dit nodig hebben, en om vrijwilligers, hulp- en zorgverleners te ondersteunen in hun werkzaamheden. Wilt u meer weten of heeft u interesse in een aanbod op maat? Neem dan vrijblijvend contact op met Seneca.