Welkom bij Seneca Begeleiding

Seneca Begeleiding voorziet in Geestelijke Verzorging en ondersteuning aan kwetsbare mensen die op zoek zijn naar (nieuwe) aansluiting bij de samenleving en die de regie over het eigen leven willen hervinden.
Daarnaast ondersteunt en traint Seneca Begeleiding (zorg)professionals en vrijwilligers, ter kwaliteitsborging en deskundigheidsbevordering in cliëntcontact, reflectie en zinbeleving in het werk. Seneca Begeleiding brengt zo het kapitaal van zingeving in de samenleving en verbindt levensvragen met de zorg voor welzijn.

Neem contact met ons op

Cliënten over ons

 • "Ik keek steeds uit naar de lessen. Ik heb voor het eerst zo nagedacht over mijn leven."
  Anton, deelnemer training Filosofie
 • "Ik heb geleerd in het vervolg meer open naar situaties te kijken en me te verplaatsen in anderen."
  Dane, cliënt & deelnemer training Filosofie
 • "Ze zorgden ervoor dat ik me veilig voelde in de groep. We hebben als groep echt een band met elkaar gekregen."
  John, deelnemer training Filosofie
 • "Ze heeft me geleerd met een ander perspectief naar mijzelf te kijken."
  Nick, cliënt Geestelijke Verzorging
 • "De training werd goed uitgelegd. De trainers waren vriendelijk en wisten goed orde te houden."
  Rick, deelnemer training Goed Leven
 • "Hier mocht ik zelf nadenken. Ik kon mijn ervaringen kwijt en er werd echt geluisterd naar mijn verhaal."
  Peter, cliënt Geestelijke Verzorging

Meet the team

Wij staan voor u klaar.

Emilie van de Wijer
Eigenaar

Ik ben gespecialiseerd in organisatiestudies en in Geestelijke Verzorging. Het in stand houden, herstellen en versterken van zingevingsprocessen vind ik een ontzettend mooi vak. Ik geloof dat dit van onmisbare waarde is, zowel voor het individu, als voor een organisatie én voor de maatschappij als geheel. In mijn werk maak ik graag een combinatie tussen mijn twee specialisaties door, naast Geestelijke Verzorging van kwetsbare mensen, trainingen te ontwikkelen voor vrijwilligers, mantelzorgers en hulpverleners. Leidende waarden hierin zijn voor mij vrijheid en verbinding. Ik hecht er waarde aan dat mensen zelf actief vorm geven aan hun leven, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven en -werken met elkaar.

Noëmie Vanherf
Eigenaar

Ik faciliteer graag ruimte voor reflectie, bezinning en zingevingsvragen in een omgeving waar dit er (nog) niet is. Het is mijn missie om mijn cliënten te versterken in hun autonomie en authenticiteit door hen te begeleiden bij het expliciteren van de eigen levensbeschouwing. Het geeft enorme voldoening als iemand, door een gesprek of een cursus, de complexiteit in zichzelf en de omgeving op een zinvolle manier kan hanteren.
In het ontwikkelen van cursussen en in het contact met cliënten en deelnemers, merk ik dat mijn onderwijservaring goed van pas komt. Maar ik houd niet van een belerende toon: altijd is mijn vertrekpunt openheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

Margriet Minnema
Medewerker

Vanuit mijn studie aan de Universiteit voor Humanistiek heb ik ervoor gekozen vooral te werken met mensen die in onze samenleving minder bevoorrecht zijn. Het is de kwetsbare mens, een dakloze, verslaafde of gedetineerde, waar vaak zoveel levenskracht in schuil gaat. Maar juist deze doelgroep krijgt vaak niet vanzelfsprekend de menselijke aandacht die hij of zij nodig heeft om tot een zo zelfredzaam mogelijk leven te komen. Ik vind het prachtig dat Seneca Begeleiding zich juist voor hen inzet door ruimte te creëren voor zingevingsvragen en reflectie, persoonlijk en in organisaties. Als trainer en begeleider draag ik mijn steentje bij om mensen zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun zingeving.

ONZE WAARDEN

In zowel ons aanbod als in onze werkwijze staan deze waarden centraal

gelijkwaardigheid

verantwoordelijkheid

authenticiteit

zelfbeschikking